Lineaarne ajakäsitlus on, mis lõi kuristiku vaimumaailma ja 'materiaalse reaalsuse' vahele.

>>------->

 

 

 

Siin "tõmmatakse pingule vibunöör." Häälestatakse Tahe "Ruunivibus."

Muistsusigatsuse palves.

Puhastunud vaimuseoses.

 

"Tahte nool", liigub Tulevikku. Saab Väge, "väestust", "Koopaerald(at)uses leitust."
Liigub välja Sisemise vaikuse sügavikust. Taotlusena. Sügavikusthõikena. Muistsusigatsuse tundena.

 

 

Vibunöör < Tahe.
Vibukaar < Naine. Nõid. Vägi.
Vibunool < Jõud. Mees.

 

 

 

 

>>------->

                     

                     Trollid - üldiselt, saamid ja ugrid. Tuumika tõlkes, võõras nõidus

 

                     Inimeste terviklikkus, on läinud kaduma. ÜK-le.

                     "Religiooni valgusele."

 

                     Hingedevõrgustikust, eksitatud võrgustikmõtlemise ringi
                     Sikud ja lambad, keda juhib kalamehesõrmuse tühi vägi

                     >>------->

 

 

Maailm püsib kuuel vaalal. Maakera on lapik.

 

Vete kaos Maailma loomise algusel.

 

 

 

Tule laul , Vete peal

 

Tuule laul , Vete peal

 

 

 

 

Laskuv , Draakon

 

 

 

Veest tõusev , Madu

 

 

 

 

Veest tõusev , Saar

 

 

 

Narrus ?

 

 

Jah, muidugi..Aga...
Maailm on kokkulepitud reaalsus

 

 

SISEMINE REAALSUS SAAB , MIDA OSKAME NÄHA ENESE SEES

VÄLINE , MIS OLEME SEEST VÄLJA TOONUD

 

 

 

 

Kus mõistus , kohtub Tundmatuga

Seal , mõistuse osaks, jääb taanduda

 

 

Kokkulapitud reaalsus.

 

 

Narkootilised_ained_traditsionaalkultuurides
kaemus maailma " kokku panemisest."

 

Kultuur_ja_liivakast

 

 

       SAAR TÜHJUSES.

       SAAR , MILLE KOGUB ME TAHE

 

       

 

 

       Küsiks nüüd veelkord. Samu asju. Aga seekord, laseks fookusel nihkuda..
       Läbi ühendava leegi..teispool pimedust

 

 

 

       Loogika, jäi kuhu ?

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

       

 

       Muistsetel aegadel, algust loeti loojangust,
       ja mitte koidust ..

       öö-päev ..

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       Et Tahe saaks avalduda peab Mõistuse maailm, maha rahunema.
       Mõistus andma juhirolli üle Tahtele.
       Mis on just nimelt (Mõistuse)maailma peatumine, ja mitte kadumine. Rumal olemine on rumal olemine.

 

       Tahe vajab, "häälestumise ruumi"

       

       Ruum mis kootud Vaikusest ja täidetud Jõust.

 

       Ühendusest Tule, ja Jää (dünaamika ja staatika) ehk ürgpooluste vahel.

 

 

       Nagu väljas nõnda ka sees
       Maailm koosneb vastanditest. Paneme maailma kokku vastanditest,
       "haarates" vastandite järele mis maailmas.

       -Tahtele alluvas mõistuseüleses protsessis, mis leiab aset meie seesmises tuumas.

       Nagu vahetuvad ajastud sisemises maailmas. Nõnda vahetuvad nad ka välises. LOODUSES

 

       Poolused pöörduvad, kui vahetuvad Ajastud

 

 

 

       

       Tahte selgemaid avaldumisi võime jälgida kus Sünd, ja kus Surm. Maailma Tulemistes, ja siit Minemistes.

 

       Värava läbi lahkub Elujõud kui sureme. Siinpool, on meie elude mered, teisel pool Tühjus.

       Värava avab Tahe.

       Oleme nii ühendatud üle Tühjuse ,ookeani. Meie elude mered.

 

       Värava avanemisel - Tahte avaldumisel -suremisel, aga ka erilistel,
       Tahte avaldumist soosivatel põhjustel nagu rasked haigused, nälg, tugevad emotsioonid,

       Aga ka teadlikel Reisidel -
       Elujõud liigub Tühjuse maailma Värava taha.

       -Võetakse kaasa Reisile (Tahtega inimene, Elujõu) või "libiseb Väravast läbi." Allavoolujõel.

 

       Muistsetel aegadel, inimese seos Tahtega oli tugevam. Maailm hingas, piir fantaasia ja "pärismaailma" vahel oli õhuke. Reisid Teisele poole Väravat olid sagedased.

 

       

 

       Vanad ajad on nagu aurav vesi. Neid katab udu, milles liiguvad imelikud kujud. Need justkui otsiksid endale vormi, ent kui nad seda ei leia, vajuvad tagasi sügavikku.
Karlis Skalbe

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                     

 

       

       -Vainud-

 

       ..kauged tsivilisatsiooni

       Ühisväljadest.

 

 

       .. Ühisväljast Rikkumattus
        Puutumatus

        Riik , Riigita

 

       Koht sügavaks üksinduseks

 

       Sügavaks Puhkuseks

       

 

 

 

 

NÄEN MUISTSUSIGATSUST
MEIE ENDI JA KÕIGI TEISTE VAHEL , ON VAHED
VAHED INIMESTE VAHEL
KURISTIKUD INIMESTE VAHEL
MUISTSUSIGATSUS HOIAB PAIGAL
HOIAB KOHAL MEIE ESIVANEMATE VAIMURUUMI
KOSMILIST TELKI HÕIMLASTE KOHAL
ÜLE KURISTIKE
HÕIMUTELKIDE ALL LÄHEME TULEVIKKU
SIDEMES MUISTSEGA
HELISEVA MÜRIAADINA

 

ÜHENDUSES.

SAMAS ERALDUNULT.

 

 

 

Q11-
" Inimene pole iseendast teadlik, sellest alustame. Ainult Mina on teadlik. Kes on inimene ja miks inimene siin reaalsuses on?...No esiteks reaalsus on Üks, pole muid. "

" Kõigepealt miks siis objektimaailm on üleüldse olemas? Inimene siis. Näide Lõpmatust Ookeanist, mille peal on erineva suurusega lained. See on siis objektimaailm. Üks Laine suurem kui teine, kiirem, aeglasem...jne. Aga kui nad raugevad, kes siis sureb? Vesi on ju nende olemus.
Kavalam läheb seal küsimusega edasi...“oot... aga, mispärast on üleüldse lained?, pole ju tuult seal kuna Lõputu Ookean on ainukesena eksisteeriv?“ Lõputu Ookeani omadus on ka lainetus...samamoodi nagu „pealispinnal möllavad vahused lained“...nii allpool on „veel“ rahulik olek. Peale „Vee“ seal pole midagi. Vesi ja Lained on üks ja sama. Nagu Teadvus ja inimene.

 

 

 

 

 

                            

 

Läbi Sünni kanali

 

 

Vetevaldja, troonisaalist

 

Miks meremees, ei ole ülbe?

- kokkupuude mere stiihiaga, muudab ta alandlikuks.
Meri "lükkab" olendi keda ümbritseb, tema õigesse mõõtmesse.

Halastamatult . Kindlalt . Õrnalt.

 

 

                                                

                                                >>------->
                                                <-------<<

 

 

                                

 

 

             Kutse paganamaale

 

             Looduse kirjutatud maale

 

 

 

                Ürgolevasse Ühte

 

                

 

                before the day of knowledge,
                in the stillness of time,
                dreamers seek
                behind the rain of the horizon,
                in the waiting,
                in the threaded skies

 

 

                

 

 

                Värav vaiksesse vasakusse

 

 

                Vaikuses avaneme, elu imele

 

                Puhtale, lapselikule, imestamisvõimele

 

 

 

" Looduse Kehasse"

 

                     

 

 

                               

                               
                                   

                            

                            

                               

                                  

 

                                  -Vallad-

 

 

                     fodesk ulfr i skoge

                     
                     -A breath into the earth to form a dense mist , divide the land in two-

       

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                            One Way.

 

 

                                                        Two Aeons.

 

 

   alt võll

 

 

 

Piltlikult.On Side Maaga. ------------Vastavus Kundalini Maoga.

On " Kotkas õhus" ------------Vastavus Kundalini Draakoniga.

 

On linnukesena traadil istumine.Maast isoleeritud "infoliinide" peal,juhtmed kuklas. Pühendunud pimeusklikud, New Age kõrg(sagedustes)võbelejad jms. rahvas.Maast, loodusest isoleeritud.

 

Siit paganate loodusseose (Kundalini Mao) demoniseerimine. Isoleeritus ei võta vajadust loodusseose järele, jäämaks isoleerituks ise(õndsalt traadile võbelema) peab orjastama kel seos ehk paganad. Ristisõdade algpõhjus.

 

Kõige hea eest tuleb kord maksta, igavesti ei saa õrrel istuda-
"Kõrged" laskuvad, "madalad" tõusevad.
"Maailmalõpud."

 

Kristlik mudel tõstis paganaristi nähtava horisontaali taevasse õrreks. Võimu sai ÜK psühho(p)(k)raatia.

Horisontaal nähtamatus pooles, langes.

 

- Animistlik, vahetu, sümbiootiline suhe Vaimuga asendus religiooni hierarhilise teenimis-struktuuriga Indiviid > Preester > Jumalik.

>>------->

 

Vastukaal nihutab kesktasandi (taevase-maise tasakaalu) paika. Nii siin, kui nähtamatus.

 

 

 

   

 

   Mäletades , ennast.

 

 

 

   Et sukelduda Tühjusesse..

 

   Paganlik, puhas dünaamika, otsib tasakaalustust maandavast vaiksest staatikast
   ja "sisemise päikese soojast"

   Et reis Tühjusesse ei kaoks Olematusesse

   Et Vabadus ei eksiks Võimu

 

   Sarnaselt nöörile vibukaarel, Pagana terviklikkusel kaks kinnituse kohta.
   ..Vibukaar - Ääreolend. Singulaarolend..

   On Jõud mis loovad ühendusi . On Jõud, mis hoiavad ühendusi.
   Pagana maailm, algab Keskelt. Igatsuse, ja Reaalsuse vahelt.

 

   Ei Põrgust. Ei Taevast. Vaid Loodusest.

 

   Loodus "taandab" äärmused. Kõverad, ühepooluse kunstmuinasjutud, oma poolitatud algtõdedega,
   ei leia teed Pagana meelde.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                
                Tarkuse kivi. Kolm rada.

 

 

 

  

  

 

  >>------->
  <-------<<

 

  Siis näidatakse inimesele surma hõbedasi silmi ja ta taipab,
  et Jäägitus on seal, kus mäletatakse surma olemasolu.
  -Argo Moor, nimetu. Üks lugu tuulest.

 

 

 

 

                Kõigest vihiseb üle tuul.

 

 

                

                

 

 

                kui kohtuvad, Egotus ja Ego

                Igavene, ja Kaduv

 

                Tuttav, ja Võõras

 

                Vaim, ja Liha

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

       Mäletades, Surma.

 

 

       

                     

 

 

 

 

 

 

                       LÄÄNE INIMENE , OLLES KAOTANUD SIDEME LOODUSEGA ,
                       ON KAOTANUD KA TEE IIDVANADE JUURDE

                       SEOSE VAIMUGA

 

 

                       SEOSE MIS TOIDAB

 

 

                       LOODUSRAHVASTEL, SEE SEOS ALLES
                       SEOS VAIMUGA VAHETUS LOOMUSES

 

                       SEOS LOODUSEGA VAHETUS LOOMUSES

 

 

 

                              

                              

                              

 

                    
          

 

          Mäletades, Jõudu.

 

 

 

                    Igaühel ,   oma   Kohad    kaugel

                    Unedes, mis suuremad kui elu

 

 

                   Kohad mis kutsuvad

 

                               Tõmbavad unenägijat

 


                                                 Välja siit maailmast

 

                                                               Teisele poole
                                                               Ürgolevasse , Ühte

 

 

                                                        Alguse Valgusesse

 

 

                                               Unenäokehast saab ling

 

 

                                     Igatsuse saadetud ling